Tamar Nadiradze (GE)

News

Tamar Nadiradze (born in 1991) is a visual artist, illustrator, photographer and book designer based in Tbilisi, Georgia. She graduated Faculty of Book Illustration and Design at the Tbilisi State Academy of Arts (2014) and currently studies at the Centre of Contemporary Art Tbilisi (CCA). Tamar is also a member of Book Art Centre, where she works as a book illustrator and co-curator of the project ‘Traveling Art Books‘. The agenda of this project is to create a platform for experimental publications in Georgia, to introduce Georgian art books to wide public and to help young Georgian artists to develop their art book ideas and, also, to offer a technical support for them.

chitebi006

Tamar works on various types of publications, from children’s picture books (which have an experimental view and aesthetics) to art books, handmade books and drawings. Her works represent themes connected to artist’s personality, mythology and problematic social issues.

Tamar Nadiradze will spend two months (October – November 20016) at residency in Košice. The residency is organized in cooperation with GeoAIR and supported by Creative Industry Košice.


Tamar Nadiradze (*1991) z gruzínskeho mesta Tbilisi sa venuje výtvarnému umeniu, ilustrácii, fotografii a knižnému dizajnu. Absolvovala Fakultu knižnej ilustrácie a dizajnu na Štátnej akadémii umení v Tbilisi (2014) a v súčasnosti študuje na Centre of Contemporary Art Tbilisi (CCA). Tamar je taktiež členkou Book Art Centre, kde pracuje ako knižná ilustrátorka a spolukurátorka projektu ´Traveling Art Books´. Zámerom tohto projektu je vytvorenie platformy pre experimentálne publikácie v Gruzínsku s cieľom predstaviť gruzínske umelecké knihy širokému publiku a pomôcť mladým gruzínskym umelcom rozvinúť ich nápady a taktiež im ponúknuť technickú podporu.

mountains

Tamar pracuje na rôznych typoch publikácií od detských obrázkových kníh (ktoré majú experimentálny vzhľad a estetiku) po umelecké knihy, ručne vyrábané knihy a kresby. Jej tvorba predstavuje témy spojené s osobnosťou umelca, mytológiou a spoločenskými problémami.

Tamar Nadiradze strávi dva mesiace (október – november 2016) na rezidenčnom pobyte v Košiciach. Rezidencia je organizovaná v spolupráci s GeoAIR a podporená organizáciou Creative Industry Košice.