PARALLEL SITUATION

Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Boris Vaitovič, Adam Alezár, Ľubomír Štec,

Anna Tretter

PARALLEL SITUATION could just be a regular residency of one artist which lasts for 2 and a half months. It has same lenght when five young Slovak artists spent their creative time in the German countryside for 2 weeks.  All of them are connected in their focus on New Media. During the workshop in Amorbach they want to work on site specific installation, Performances, Sound Art, Video works.

The public presentation in Amorbach will be held on 14th of August, 6 p. m.  in the Joachim und Susanne Schulz Hall.

The public presentation in Košice will be on 20th of August, 6 p.m. in experimental space KLUB: https://www.facebook.com/events/1508121706146726/

During this travel experience, a dialogue will be opened with different approaches about creation by transforming their ideas into multimedia projects.
Amorbach is an ancient baroque town somewhere in “no man’s land“ in the south west of Germany, between Frankfurt and Stuttgart. It is the hometown and place of residence for German multimedia artist Anna Tretter. She lived in Košice for eight years where she built up and leaded the new media studio at the Technical University, department of Art from 2003 to 2011.

Scenic German countryside hides many remarkable places such as abandoned monastery, castle, manor – house, and old brewery; the oldest house is from the 11th century. Amorbach is connected to the name of the famous soziologue, philosopher, music theorist and aesthetician Theodor W. Adorno who described it as one of his favorite places in his essay.

The residency is part of cooperation with Free International Akademie FIA Amorbach.

 

Information about the Artists:

http://www.annatretter.de/

http://kubriel.servus.at/

http://betakaroten.xf.cz/

http://www.borisvaitovic.com/home

https://lubostec.wordpress.com/


Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Boris Vaitovič, Adam Alezár, Ľubomír Štec,

Anna Tretter

Paralelná situácia (PARALLEL SITUATION) by mohla byť len obyčajnou rezidenciou jedného umelca, ktorá trvá 2.5 mesiaca. Trvala by rovnako dlho, ako súčet dní piatich Slovenských umelcov, strávených tvorbou na nemeckom vidieku po dobu 2 týždňov. Piati umelci, ktorých spája zameranie na nové médiá. Počas workshopu v Amorbachu plánujú pracovať na site specific inštaláciách, perfomance, sound arte a videách.

Prvá verejná prezentácia vytvoreného diela sa uskutoční 14. augusta o 18:00 v Joachim und Susanne Schulz Hall v Amorbachu.

Verejná prezentácia v Košiciach bude v experimentálnom priestore KLUB, 20. augusta o 18:00 : https://www.facebook.com/events/1508121706146726/

Vďaka tejto cestovateľskej skúsenosti sa otvorí dialóg o rôznych prístupoch k tvorbe prostredníctvom transformácie ich ideí do multimediálnych projektov. Amorbach je starobylé mestečko v “krajine nikoho” medzi Frankfurtom a Stuttgartom. Je domovom nemeckej sochárky a interdisciplinárnej umelkyne Anny Tretter, ktorá osem rokov pôsobila v Košiciach. V rokoch 2003 – 2011 vybudovala a viedla ateliér nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Malebný nemecký vidiek ukrýva mnoho nevšedných miest a zákutí, od opusteného kláštora, zámku, kaštieľa, starého pivovaru až po dom z 11. storočia. S Amorbachom sa spája meno slávneho sociológa, filozofa, hudobného teoretika a estetika Theodora W. Adorna, ktorý ho v eseji opísal ako jedno zo svojich  obľúbených miest.

Rezidencia je súčasťou spolupráce s Free International Akademie FIA Amorbach.

 

Informácia o umelcoch:

http://www.annatretter.de/

http://kubriel.servus.at/

http://betakaroten.xf.cz/

http://www.borisvaitovic.com/home

https://lubostec.wordpress.com/