Johanna Tammsalu (EST)

Johanna Tammsalu is a young designer from Tallinn, Estonia where she recently started her design company called TAMMA DESIGN. Johanna is educated from Thames Valley University in London and the Istituto Europeo di Design in Madrid. Her work has been shown in several international design fairs (Tent London, 100% Design, IMM Cologne, Milan etc.) and been featured in many publications.  She was nominated for the Estonian Young Designer award SÄSI, and the most resent selection was done by the Pure Talents Contest in Cologne.

The studio is in constant search for the hidden potential of everyday objects, from high-tech climbing ropes to shoes, dishes and light bulbs. When it comes to materials, there’s always more than meets the eye. All the projects are born through an experimental design process that playfully mingles shapes, colours and textures until simplicity, style and a unique personality is achieved.

She holds a strong conviction for the importance of bringing fresh ideas and challenging new projects to small, medium producers to foster growth and artistic sustainability.

Johanna will spend two months (August – September) at residency in Košice within the exchange programme betweeb K.A.I.R. Košice Artist in Residence and Tallinn Creative Hub.


Johanna Tammsalu je mladá dizajnérka z estónskeho Tallinnu, kde nedávno založila svoju dizajnérsku spoločnosť s názvom TAMMA DESIGN. Študovala na Thames Valley University v Londýne a na Istituto Europeo di Design v Madride. Jej práca bola vystavená na niekoľkých dizajnérskych veľtrhoch (Tent London, 100% Design, IMM Cologne, Milan atď.) a bola súčasťou mnohých publikácií. Bola nominovaná na cenu pre mladých estónskych dizajnérov SÄSI, a prednedávnom na Pure Talents Contest v Kolíne. Johanna vo svojej práci skúma skrytý potenciál každodenných objektov od high- tech lezeckých lán cez topánky a riady až po žiarovky. Všetky jej projekty sú tvorené skrz experimentálny proces dizajnu ktorý hravo mieša tvary, farby a textúry až kým nie je dosiahnutá jednoduchosť, štýl a jedinečná osobnosť.  Johanna je presvedčená o dôležitosti prínosu nových myšlienok a projektov, ktoré sú výzvou pre mladých a stredných výrobcov pre podporu rastu a umeleckej udržateľnosti.

Johanna sa zúčastní dvojmesačnej rezidencie (august – september) v Košiciach v rámci výmenného programu medzi K.A.I.R. Košice Artist in Residence a Tallinn Creative Hub.