Imrich Veber (CZ)

Imrich Veber was in Košice for two month residency during March and April 2015. The residency was part of  the cooperation with Plzeň 2015 in the frame of  project OPEN AiR – Artist in Residence. On the beginning of January 2016, Imrich arrived to Košice to continue on his project about Košice settlement Ťahanovce called Śomething is Missing”. For more info, follow his blog. The residency is supported by Visegrad Fund and Košice city.

Imrich Veber (1987) is the artist based in the Czech Republic. He currently lives and works in Opava. He has finished his studies at the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava and at the Department of the History of Art of the Faculty of Arts at Palacký University Olomouc. He focuses long-term on the issue of people’s living and on societal conditions in general. Now he used the idea of docufiction in his work of BLOK 62, started the project focused on the village of Nové Heřminovy where the dam will be built and the last part of project about disabled people in Opava. / To date, he has published his photographs in his books Not One Life (Nejeden život, Opava, 2009), TRANSFORMATION (Transformace, Ostrava, 2010), We Know About One Another (Víme o sobě, illustrations of Josef Veselý’s poetry and texts, Opava, 2011), HOMOurban (Prague, 2012), Opava východ zpáteční (illustrations of poetry, Opava, 2014) and BLOK 62 (Opava, 2015). / He publishes photographs in cultural periodicals and exhibits in the Czech Republic and abroad.


Imrich Veber bol v Košiciach dvojmesačnom rezidenčnom pobyte (marec – apríl). Rezidencia je súčasťou spolupráce s Plzeň 2015 v rámci projektu OPEN AiR – Artist in Residence. Začiatkom januára 2016 Imrich prišiel do Košíc pokračovať na svojom projekte o košickom sídlisku Ťahanovce s názvom ‘Something is Missing’. Viac informácií o projekte nájdete na jeho blogu. Rezidencia je podporená Višegrádskym fondom a mestom Košice. 

Imrich Veber (1987) je umelec pôsobiaci v Českej republike. Žije a pracuje v Opave. Študoval na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave (MgA.) a na Katedre dejín umenia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Bc.). Venuje sa výhradne dlhodobým dokumentárnym projektom – v súčasnosti dokončil súbor o fenoméne bytových sídlisk (BLOK 62), pracuje na knihe zhrňujúcej tému handicapovaných (Nejeden život) a dlhodobom projekte NH2O zameranom na obec Nové Heřminovy a tamojšiu plánovanú výstavbu priehrady. Svoje fotografie doteraz vydal v knihách Nejeden život (Opava, 2009), TRANSFORMACE (Ostrava, 2010), Víme o sobě (ilustrácie poézie a textov Josefa Veselého, Opava, 2011), HOMOurban (Praha, 2012), Opava východ zpáteční (ilustrácie básní autorov pôsobiacich na Opavsku, Opava, 2014) a BLOK 62 (Opava, 2015). Publikuje v kultúrnych periodikách, vystavuje v Českej republike i zahraničí.