Andreas Duscha (AT)

“Andreas Duscha, who frequently bases his works on found digital images that are often associated with specific places, historical events and political phenomena, aims to appropriate a claim’s facticity. He builds his works on the potential of possibility and the imagination, filtering episodes of events that could have happened that way; he does not try to prove, to evaluate or to bear witness; he deciphers, modifies, encodes and stages according to his own parameters, injecting subjectivity and singularity into the seemingly known, obvious and banal.

In a process that is at once alienating and subjectivizing, he condenses the factual and the fictional into new levels of meaning, which he in turn transforms into works that are encoded in multiple layers using various—frequently anachronistic—techniques of photography and/or analog printing. With his at once aesthetically subtle and poetically abstracting pictorial language.”

From Marlies Wirth “The Secoond Third”

The residency of Andreas Duscha lasted two months – March and April. This residency was part of cooperation with AIR Artist in Residence Krems.

At the end of his residency, Andreas presented his work on an exhibition called Cinder Match. Check the photos here.

You can watch a short video about Andreas’ residency here/Krátke video o Andreasovej rezidencii si môžete pozrieť tu:

[youtube id=”1FiNspGtknY” width=”400″ height=”275″]

_______________________________________________________________________________________

“Umelecká činnosť Andreasa Duscha sa zakladá na digitálnych obrazoch, ktoré sá častokrát viažu s určitými miestami, historickými udalosťami, či politickým fenoménom. Svoju prácu stavia na možnostiach možného a na predstavivosti, filtrujúc útržky z udalostí, ktoré sa mohli takto vyvinúť. Nedokazuje, nehodnotí, nehľadá svedkov; naopak, dešifruje, modifikuje, dekóduje a usporadúva na základe svojich vlastných parametrov, prinášajúc subjektivitu a singularitu do vecí na prvý pohľad jasných a banálnych.

V procese, ktorý sa odrazu stáva cudzím a subjektívnym, spája fakty a fikciu do nových významov, ktoré potom transformuje do diel dekódovaných do niekoľkých vrstiev používajúc rôzne – mnohokrát anachronické – techniky fotografie a/alebo analógovej tlače.  To všetko s použitím jeho esteticky jemného a poeticky abstraktného obrazového jazyka.”

Z Marlies Wirth „The Scoond Third“

Andreas bol účastníkom rezidencie v Košiciach, ktorá trvala v mesiacoch marec a apríl. Rezidencia bola súčasťou spolupráce s AIR Artist in Residence Krems.

Na konci svojej rezidencie odprezentoval Andreas svoju prácu na výstave s názvom Cinder Match. Pozrite si fotky tu.

Andreas Duscha (2) Andreas Duscha (3) Andreas Duscha (4) Andreas Duscha (5)  Andreas Duscha