OPEN CALL for Slovak artists - Freising, Germany

Artist-in-Residence program (AIR) of the Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria and KAIR Košice Artist in Residence invite visual artists from Slovakia to take part in the two-month residency in Freising, Germany.  The Open Call for the residency in Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria is open for visual artists from all fields.  Only individuals will be eligible to apply for the residency. Application deadline: 20th of September 2021 Date of results: 27th of September 2021
  • Portfolio with selected works (max. 10 pages)
  • Please describe your motivation to take part in the residency and the ideas or topics you would like to work with during the residency (max. 1 page)
    Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, cookies, telefónne číslo, e-mailová adresa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“), občianského združenia KAIR Košice Artist in Residence, so sídlom Hečkova 26, 04017 Košice, Slovenská republika, pre účel výberu umelcov na rezidenčný pobyt. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú, do písomného odvolania súhlasu rovnakým spôsobom, akým došlo k udeleniu súhlasu, alebo iným vhodným spôsobom na adresu Prevádzkovateľa. Som si vedomý, že následné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na tomto súhlase, pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený dobrovoľne, s vedomím všetkých práv, ktoré prislúchajú, podľa Zákona dotknutej osobe, ako aj o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.