Anna Raczynska (PL/GER)

Residency: Apríl - Jún 2018

Prácu vizuálnej umelkyne Anny Raczynskej (1990, Poľsko) môžeme vnímať ako opakujúci sa pokus o dosiahnutie sveta, ktorý nie je taký surový ako ten náš. Bolo by však príliš jednoduché tento prístup odmietnuť ako len akýsi spôsob úniku. Namiesto hľadania rozptýlenia to vyzerá, že „to čo normálne musí byť strpené“ je analyzované a interpretované v širokom spektre materiálov, vytvárajúc tak snové obrazy, ktoré sú plné nádeje, rovnako ako bezútešnosti. Všetky starostlivo vytvorené sochy a inštalácie – objekty s neistou využiteľnosťou – čerpajú z vizuálnej reality denného života, avšak ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu, často abstraktným spôsobom. Táto personalizácia častokrát vytvára potrebný priestor na vytvorenie určitých momentov rozprávania, ale na rozdiel od literárneho žánru bájky jej esteticky ladené diela nepotrebujú mať poučujúci záver. Akýkoľvek účinok útechy je potlačený použitím cynickosti, ktorá oponuje silnému elementu naivity v celom jej diele. Jej diváci sú ponechaní v prázdnote medzi empatiou a výsmechom, v konfrontujúcich situáciách, ktoré pôsobia na každého vlastné ľudské vnútro – smiali by ste sa, ak by mi spadla moja zmrzlina?

Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczynskej  je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je Creative Industry Košice.