5×2 Uzhgorod – Košice

Rezidenčná výmena medzi K.A.I.R. Košice Artist in Residence a Cublo Art Center je súčasťou projektu Karpatskej nadácie Generation 2020. Od 6.2. do 6.4. 2017 majú dve skupiny umelcov z Košíc a Užhorodu možnosť pracovať s novým prostredím, na základe čoho vytvárajú spoločné dielo, ktoré bude prezentované na záver rezidencie v Užhorode aj v Košiciach.

Do Užhorodu vycestovali: Ingrid Kepková, Dávid Hanko, Viktória Lengyelová, Martina Ráczová a Viliam Fedorko. Čo počas rezidencie zažívajú môžete sledovať na ich blogu https://5x2uzhorod.tumblr.com/
V Košiciach na rezidencii sú: Attila Hazlinsky, Danylo Kovach, Elina Dakov, Eric Romanetc a Yaroslav Futymskyi.

Projekt Generation 2020 je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08. Rezidencia je ďalej organizovaná s podporou a v spolupráci s Creative Industry Košice.


The residency exchange between K.A.I.R. Košice Artist in Residence and Cublo Art Center is the part of the project of Carpathian Foundation called Generation 2020. From the 6th of February until the 6th of April, the two groups of artists from Košice and Uzhgorod have a chance to work with the new environment and create a common art work which will be presented at the end of the residency in Uzhgorod and Košice.

To Uzhgorod traveled: Ingrid Kepková, Dávid Hanko, Viktória Lengyelová, Martina Ráczová and Viliam Fedorko. What they experience during the residency you can find at the blog https://5x2uzhorod.tumblr.com/
In Košice at the residency are: Attila Hazlinsky, Danylo Kovach, Elina Dakov, Eric Romanetc and Yaroslav Futymskyi.

The project Generation 2020 has been funded by the Norway Grants and Slovak Republic in the SK08 Program Cross – border Cooperation. The residency is organized in cooperation and with the support of Creative Industry Košice.