Ziggurat Project (HU) & Nano vj’s (SK): FLUID SPACE // Art & Tech Days

november 9, 2017 Žiadne komentáre »
Ziggurat Project (HU) & Nano vj’s (SK): FLUID SPACE // Art & Tech Days

Nádych… výdych…

PRÍSTUP POVOLENÝ… ale varujeme vás, je to tekutý priestor. Prosím, straťte sa vo vnútri!
Buďte hosťom v každej z našich realít. Možno nájdete jednu, do ktorej by ste sa radi ponorili hlbšie, ale ak máte pocit, že mrháte svojim časom, neváhajte a presuňte sa do iného vesmíru. Ste tiež vítaní urobiť malé zmeny, dokonca aj nájsť nový domov vo vnútri. Náš čas je ohybná ilúzia, presne ako naše telá plávajúce okolo.

Živá výstava choreografických inštalácií prepájajúcich pohyb s umením nových médií a skúmajúcich čo je za našim každodenným vnímaním sveta v ktorom žijeme.

Umelecká koncepcia: Ziggurat Project a Nano vj’s
Choreografia, pohyb: Ziggurat Project (Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Ádám Bot)
Video mapping / interaktívne technológie: Nano vj’s (Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek)
Umelecká riaditeľka projektu: Flóra Eszter Sarlós

Performeri: Viktória Birošová, Ádám Bot, Emese Kovács, Markéta Medasová, Alexandra Mireková, Zuzana Psotková, Barbara Rusnáková, Kristina Šérová, Tímea Szalontayová, Anna Mária Trávničková

Produkcia: KAIR a Ziggurat Project

DIG Gallery, Strojárenská 3, Košice
Piatok 24.11. 18:00 – 21:00
Sobota 25.11. 18:00 – 21:00
Nedeľa 26.11. 15:00 – 21:00
Vstup voľný

Projekt podporili: KAIR, International Visegrad Fund, z verených zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, Creative Industry Košice, DIG gallery, Kasárne/Kulturpark, Tabačka Kulturfabrik, L1 Association, EMMI.

Choreografická inštalácia je súčasťou programu Art & Tech Days – festival mediálneho umenia, technológií a dizajnu.
https://atdays.sk/


Inhale…exhale…

ACCESS PERMITTED… but we warn you, this is a Fluid Space. Please lose yourself inside!
Be a guest of any of our realities. You may choose one in which you would like to dive deeper, but if you feel wasting your time, feel free to switch to another universe. You are also welcome to perform tiny changes, even to find a new home inside. Our time is a flexible illusion, just like our bodies floating around.

A living exhibition of choreographic installations connecting movement to new media art and exploring what is beyond our everyday perception of the world we are living in.

Artistic conception: Ziggurat Project and Nano vj’s
Choreography, movement: Ziggurat Project (Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Ádám Bot)
Video mapping / interactive technology: Nano vj’s (Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek)
Artistic director of the project: Flóra Eszter Sarlós

Performers: Viktória Birošová, Ádám Bot, Emese Kovács, Markéta Medasová, Alexandra Mireková, Zuzana Psotková, Barbara Rusnáková, Kristina Šérová, Tímea Szalontayová, Anna Mária Trávničková

Production: KAIR and Ziggurat Project

DIG Gallery, Strojárenská 3, Košice
Friday 24.11.      18:00 – 21:00
Saturday 25.11. 18:00 – 21:00
Sunday 26.11.    15:00 – 18:00
Free entrance

Supporters: KAIR, International Visegrad Fund, supported using public funding by Slovak Arts Council, Creative Industry Košice, DIG gallery, Kasárne/Kulturpark, Tabačka Kulturfabrik, L1 Association, EMMI.

The choreographic installation is part of the program of Art & Tech Days: festival of media arts, technology and digital culture.
https://atdays.sk/en/

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *