Kategória: Open call

Open Call Plzeň

Scroll down for English info Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska. Termín rezidencie: október – november 2015 Profil rezidenta: Slovenský umelec, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Hľadáme umelcov venujúcich sa výtvarnému umeniu, fotografii, videu, dizajnu, site- specific inštaláciám, ale aj sound artu, hudbe a ich presahom. Umelec by mal mať záujem vo […]

Open Call U.S. Steel

Košice 2013 v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Vybraný umelec bude mať možnosť podieľať sa na procese dotvárania brandingu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organizácie, tak […]

Open Call for Czech Artists

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 v spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre českých umelcov:  Umelecký rezidenčný pobyt v Košiciach Termín rezidencie: marec – apríl 2015 Počet rezidentov: 1 Profil rezidenta: hľadáme umelca, ktorý sa venuje, alebo má záujem sa venovať téme verejného priestoru, či už vo forme umeleckých inštalácií, […]

Open Call T-Systems Slovakia

Košice 2013 v spolupráci s T-Systems Slovakia vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Umelci zo Slovenska budú mať možnosť svojou prácou priamo zasiahnuť do fungovania prosperujúcej organizácie.   Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organzácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca […]

Open Call Plzeň

(scroll down for info in English) Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska: Umelecký rezidenčný pobyt v Plzni. Dátum rezidencie: September – November 2014 Počet účastníkov rezidencie: 1 Téma: verejný priestor Prihlášky obsahujúce štruktúrovaný životopis, portfólio a motivačný list (v češtine, slovenčine alebo angličtine) zasielajte do 7. Júla 2014 na adresu: […]

Open Call Letisko Košice

Košice 2013 v spolupráci s Letiskom Košice spúšťajú v roku 2014 nový unikátny projekt. Po prvý raz budú mať umelci zo Slovenska možnosť svojou prácou priamo zasahovať do fungovania prosperujúcej organizácie.   (Scroll down for English) Letisko Košice Letisko Košice je jediným medzinárodným letiskom na území Košického samosprávneho kraja a v roku 2013 prešlo jeho bránami spolu 237 165 […]