НЕ НА ЧАСІ

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 11.4.2022 o 19.00

Artist talk a prezentácia projektov Maksyma Khodaka a Marka Chehodaieva, ukrajinských umelcov a rezidentov KAIR Košice Artist in Residence

Ukrajinskí umelci Maksym Khodak a Mark Chehodaiev vám počas prezentácie projektov a sprievodného artist talku predstavia komplexnejší obraz o ich predchádzajúcom umeleckom programe, o relevantných témach a postupoch práce, ktoré však boli od vypuknutia vojny  na Ukrajine intenzívne prehodnocované. Súčasná kritická situácia tak ovplyvnila samotný vývoj a pracovný proces autorov na nových dielach vznikajúcich počas ich dvojmesačneho rezidenčného pobytu.

Projekt Marka Chehodaieva upriamuje pozornosť diváka na objekty (oblečenie, osobné predmety) nachádzané v uliciach Košíc. Pracuje s konceptom straty a simuláciou istého mechanizmu uchovávania pamäte, prostredníctvom generovania trvácnych replík nájdených predmetov v kontexte verejného priestoru.

Maksym Khodak sa vo svojom projekte zamýšľa nad poslaním umenia v časoch vojny, ako sa mení jeho účel a ako sa aktuálne stáva prostriedkom na zbieranie finančnej podpory pre organizácie priamo pomáhajúcim ľuďom na Ukrajine. Maksym túto tému reflektuje prostredníctvom ručne vyrobených pokladničiek, umeleckých diel, ktorých účelom bude možnosť vytvoriť finančnú zbierku na podporu ukrajinského umenia.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.