Tamar Nadiradze (GE)

marec 27, 2018 Žiadne komentáre »
Tamar Nadiradze (GE)

Tamar Nadiradze (nar. 1991, Gori, Gruzínsko) patrí k mladej generácii gruzínskych výtvarníkov. Absolvovala bakalársky odbor knižnej ilustrácie a dizajnu na Akadémii umení v Tbilisi (2010 – 2014) a potom pokračovala v magisterskom štúdiu v Centre súčasného umenia – Tbilisi (2016).

Tamar si môžete pamätať z roku 2016, kedy sa prvý krát zúčastnila rezidenčného pobytu v Košiciach, počas ktorého vytvorila experimentálnu publikáciu s názvom In the Forest. Kniha rozpráva príbeh o žene, ktorá si vytvorila imaginárny les, aby cestovala do svojho podvedomia. Všetko čo ju obkolesuje vytvára možnosti pre transformáciu a triedenie informácií, skúseností a emócií. V roku 2018 absolvuje trojmesačnú rezidenciu, ktorá bude v máji zakončená výstavou v košickej galérii VUNU.

Tamar vo svojich dielach skúma prepojenie medzi spoločenským životom ľudí, hľadaním samej seba a súčasným umením. Výsledkom umeleckého výskumu sú často experimentálne publikácie a/alebo kresby a ilustrácie. Zaujíma sa hlavne o to, ako jednotlivci vnímajú vlastnú osobu, rovnako ako svoj každodenný život čo následne vyjadruje prostredníctvom príbehov a rozprávok, pričom zároveň hľadá ich miesto v komplexnom spoločenskom a kultúrnom živote. Tamarine kresby sú často symbolické, surreálne príbehy s témami spojenými s putovaním, traumami, hľadaním, vierou, genderovou identitou a určením, komfortnou zónou a pod.

https://www.instagram.com/tamar.nadiradze/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenciu ďalej podporila organizácia Creative Industry Košice.


Tamar Nadiradze (born 1991, Gori, Georgia) belongs to the young generation of Georgian visual artists. She graduated from the Tbilisi State Academy of Arts with Bachelor of Arts award in Book Illustration and Design at (2010-2014) and, then she studied informal MA in Artistic Practice “Creative Mediation” at the Center of Contemporary Art – Tbilisi (2016).

You can remember Tamar from her first residency in Košice in 2016 when she created the experimental publication called In the Forest. The book tells a story about the woman who created an imaginary forest, to travel into her own subconscious. All the surroundings of her create possibilities for transformation, to sort the information, experiences and all the other emotional gaps. In 2018 she will take part in three-months residency which will be finished with an exhibition in VUNU Gallery in Košice.

Tamar explores and makes connections between people’s social life, self-research and contemporary art through artistic research, which she mainly turns into experimental publications and/or contemporary drawings and illustrations. She is mainly interested in how an individual explores his/her own persona, as well as their everyday life and expresses the findings by means of stories and fairy tales, and at the same time,  establishes his/her place into our complex social and cultural lives. Tamar’s drawings are mostly symbolic, surreal stories with themes connected to wandering, traumas, searching, beliefs, gender identity and specifications, comfortable zone and etc.

https://www.instagram.com/tamar.nadiradze/

The residency program is supported using public funding by Slovak Arts Council. The residency is also supported by Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *