Olga Pedan (SWE/GER)

máj 5, 2017 Žiadne komentáre »
Olga Pedan (SWE/GER)

Olga Pedan (1988, Kharkov, Ukraine) is a Swedish artist based in Germany. She graduated in 2014 from the art academy Städelschule in Frankfurt am Main. Her work spans various media, ranging from painting and costume making to installation, video, and photography.

A common theme in her work is the formation of our perceptions of reality and their relation to abstraction. Often the work relates to identities, their construction and the concepts that support them, and asks what the various requirements are to be perceived or recognized as an actor within a social or economic network. These interests were recently expressed in the exhibition ‘Residual Living’ at Montague Space in London (montague.space). The exhibition featured a collaged video that dealt amongst other things with the concept of ‘passive’ or ‘residual’ income. It served as an exploration into online economies and the circulation of data as well as into questions about individuality, embodiment, and perception.

During her three months residency in Košice, she will be developing new work that combines her interest in performance and video with research on ‘social bots’ in online networks.

The residency is supported by Goethe-Institut in Bratislava and Creative Industry Košice.


Olga Pedan (nar. 1988, Charkov, Ukrajina) je švédska umelkyňa žijúca v Nemecku. V roku 2014 absolvovala umeleckú akadémiu Städelschule vo Frankfurte nad Mohanom. Vo svojej tvorbe sa venuje rôznorodým médiám, od maľby cez výrobu kostýmov až po inštalácie, video a fotografiu.

Spoločnou témou v jej dielach je formovanie nášho vnímania reality vo vzťahu k abstrakcii. Jej práca sa často týka identít, ich budovania a predstáv, ktoré ich podporujú a pýta sa aké sú rôzne požiadavky na to, aby sme boli vnímaní alebo uznaní ako aktéri v rámci spoločenskej alebo ekonomickej siete. Tieto záujmy boli prednedávnom vyjadrené vo výstave s názvom Residual Living. Výstava pozostáva z video – koláže, ktorá sa zaoberá, okrem iného, konceptom pasívneho alebo reziduálneho príjmu. Slúži ako prieskum online ekonomík a cirkulácie dát, rovnako ako otázok o individualite, stelesnení a vnímaní.

Počas trojmesačnej rezidencie v Košiciach, Olga bude rozvíjať nové dielo, ktoré kombinuje jej záujem o performance a video a bude skúmať ´social bots´ v online priestore.

Rezidenčný pobyt sa uskutoční s podporov Goetheho inštitútu v Bratislave a Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *