Dance Weekend / Workshop

september 1, 2017 Žiadne komentáre »
Dance Weekend / Workshop

K.A.I.R. Košice Artist in Residence a Priestor súčasného tanca vás pozývajú na špeciálny Dance Weekend workshop, ktorý sa uskutoční počas víkendu 8-10.9 v Kasárňach/Kulturparku v budove Alfa. Od začiatku septembra budeme v Košiciach organizovať dva rezidenčné projekty zamerané na súčasný tanec a pre spoločný workshop sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Prvým je dať vám možnosť spoznať nových tanečníkov a choreografov zo zahraničia a zúčastniť sa spoločných tanečných tréningov. Druhým dôvodom je príležitosť pre našich rezidenčných umelcov nájsť pokročilých tanečníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do pripravovaných projektov, ktoré budú realizované v Košiciach od septembra do konca novembra.

Prvým projektom je trojmesačný rezidenčný pobyt skupiny Ziggurat Project pod vedením jej štyroch členov z Budapešti: Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Ákos Kalmár a Ádám Bot. Ziggurat Project je skupina umelcov zameraných na rôzne umelecké oblasti so sídlom v Budapešti, ktorá je zapojená do mnohých medzinárodných spoluprác. Bola založená v roku 2013 troma mladými maďarskými tanečníkmi (Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Gergő Lukács) a v súčasnosti pracuje s jedenástimi stálymi členmi a hosťujúcimi umelcami z rôznych oblastí umenia: tanec, divadlo, výtvarné umenie, hudba a literatúra. Cieľom rezidencie v Košiciach je vytvoriť interdisciplinárny projekt spájajúci súčasný tanec a nové médiá, ktorý bude prezentovaný ako živá výstava (choreographic installation). Tanečné skúšky k projektu budú prebiehať hlavne v októbri a novembri 2017.

Web: www.zigguratproject.com
Facebook: https://www.facebook.com/zigguratproject/
Instagram: https://www.instagram.com/zigguratproject/

Druhým projektom je mesačná rezidencia nezávislej tanečnej umelkyne Laura Alcala Freudenthal zo Španielska. Jej hlavným záujmom je vypracovať site-specific predstavenie, v ktorom publikum bude vedené rôznymi navzájom prepojenými priestormi na Železničnej v Košiciach. V tomto predstavení bude Laura pracovať s niektorými praktikami, ktoré si osvojila pri vlastnom výskume „Tanečnosť a možnosť bytia“, ktoré umožnia hrať sa s obsahom železničnej stanice a rozvinúť ho do interpretácií každého tanečníka. Ďalším Lauriným záujmom je vytvoriť napätie medzi realitou a fikciou, ktoré súvisí s obsahom, interpretáciami, historickými dokumentmi a archívom, ktoré pomáhajú k dramaturgii predstavenia. Laura bude svoj projekt tvoriť a skúšať počas septembra 2017.

Harmonogram workshopu:

Piatok, 8.9.: 17:00 – 20:00
17:00 – 18:30 warm up / tanečný tréning
18:30 – 20:00 kreatívna práca

Sobota, 9. 9. 14:00 – 19:00
14:00 – 15:30 warm up / tanečný tréning
15:30-15:45 krátka prestávka
15:45-17:15 kreatívna práca so Ziggurat Project
17:15-17:30 krátka prestávka
17:30-19:00 kreatívna práca s Laurou

Nedeľa, 10.9. 12:00 – 17:00
12:00 – 13:30 warm-up / tanečný tréning
13:30 – 13:45 krátka prestávka
13:45 – 15:15 kreatívna práca so Ziggurat Project
15:15 – 15:30 krátka prestávka
15:30 – 17:00 kreatívna práca s Laurou

V prípade otázok sa informujte na: tatiana.takacova@kair.sk
Vstup na workshop je zdarma.

Rezidenčný pobyt skupiny Ziggurat Project podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Visegrad Fund, Creative Industry Košice, L1 Association, Pro Progressione a K13.

Rezidenčný pobyt Laury Alcalà Freudenthal podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Acción Cultural Española AC/E a Creative Industry Košice.

_______________________________________________________________________

K.A.I.R. Košice Artist in Residence and Priestor súčasného tanca would like to invite you for the special Dance Weekend workshop which will take place from 8th till 10th of September in Kasárne/Kulturpark in Alfa building. From September we will host two professional dance projects in Košice and we organize the workshop for two reasons. First is to give you the opportunity to meet new dancers and choreographers from abroad and to take part in contemporary dance trainings with them. Second is to find advanced level creative dancers from Kosice who would like to participate in the projects which will be realised in Kosice from September till the end of November 2017.

First is the three months residency project of Ziggurat Project led by four members of the group from Budapest: Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Ákos Kalmár and Ádám Bot. Ziggurat Project is an interdisciplinary group of artists based in Budapest, but involved in many international cooperations. The company was created in 2013 by three young Hungarian dance artists (Flóra Eszter Sarlós, Emese Kovács, Gergő Lukács) and works with 11 permanent members and invited guest artists from different fields of art: dance, theatre, visual arts, music and literature. Their focus is to create site-sensitive performances giving priority to cultural and common places as a platform for dance more than a theatrical space. The residency project will be interdisciplinary, involving contemporary dance and new media and will be presented as a living exhibition. The main rehearsal period: October – November.

Website: www.zigguratproject.com
Facebook: https://www.facebook.com/zigguratproject/
Instagram: https://www.instagram.com/zigguratproject/

 

The second is the one-month residency of Laura Alcalà Freudenthal. She is an independent dance artist from Spain. Her main interest is to develop a site-specific performance, created for a main trin station in Košice, where the audience will be led by different spaces that are interconnected. In this performance, Laura will work with some of the practices she has discovered in her own research „Bailabilidad y la posibilidad de ser“, which will allow to play with the contents of train station and develop it into the interpretation of each dancer. The aim will be playful situations that will create spaces in main train station in Košice. Another interest of Laura is to create a tension between reality and fiction that is related to content, interpretations, historical documents, and archives that help the dramaturgy of performance. Therefore, there will be different media and forms to create these universes which audience can inhabit. The rehearsal period: September

 

Workshop schedule:

Friday, 8th of September 17:00 – 20:00
17:00-18:30 warm up / dance training
18:30-20:00 creative work

Saturday, 9th of September 14:00 – 19:00
14:00-15:30 warm-up / dance training
15:30-15:45 short break
15:45-17:15 creative work with Ziggurat Project
17:15-17:30 short break
17:30-19:00 creative work with Laura

Sunday, 10th of September 12:00-17:00
12:00 – 13:30 warm up, contemporary dance training
13:30 – 13:45 short break
13:45 – 15:15 creative work with Ziggurat Project
15:15-15:30 short break
15:30-17:00 creative work with Laura

For more information please contact: tatiana.takacova@kair.sk
The workshop is for free.

The residency of Ziggurat Project is supported by Slovak Arts Council, Visegrad Fund, Creative Industry Košice, L1 Association and Pro Progressione and K13

The residency of Laura Alcalà Freudenthal is supported by Slovak Arts Council, Acción Cultural Española AC/E and Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *