Blanka Gyori (HU)

júl 17, 2018 Žiadne komentáre »
Blanka Gyori (HU)

Blanka Gyori (*1989) je maďarská umelkyňa z Budapešti, ktorej prácu ste mohli vidieť na viacerých výstavách – sólo aj skupinových. Svoje štúdium ukončila v roku 2015 na Katedre maľby na Maďarskej univerzite výtvarného umenia a väčšina jej prác sa zaoberá budovaním identity, časom a spomínaním. Blanka skúma vzťah medzi osobnou skúsenosťou a historickými alebo kultúrnymi fenoménmi. Zvyčajne tvorí inštalácie, ktoré majú vždy iný charakter a dané objekty tak vytvárajú vzájomnú súvislosť. Väčšinou kladie výrazne osobný a skutočný príbeh k metaforickým minimalistickým objektom. Taktiež špecifický priestor určuje kompozíciu, ktorá divákov vyzýva ku kontaktu s dielami.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.


Blanka Gyori (*1989) is a Hungarian artist, based in Budapest whose work you could have seen at many exhibitions – solo and group ones. She finished her studies in 2015 at the Department of Painting at the Hungarian University of Fine Arts and most of her works are dealing with identity building, time and recollection. Blanka observes connections between personal experiences and historical or cultural phenomena. She usually creates installations, which are always different in character and the objects involved create a context between one another. Mostly she puts highly personal and factual story next to metaphoric minimalistic objects. The specific space also determines the composition and the viewers are invited to have a walk and interconnect with works themselves.

The residency program is supported using public funding by Slovak Arts Council. The stay is also supported by Košice city and Creative Industry Košice.

 

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *